Doelstelling

Onderstaand onze doelstelling en hoe we deze willen bereiken toegelicht.

Onze doelen

Huurdersvereniging Borculo-Ruurlo is een zelfstandige vereniging die tot doel heeft:

  • het behartigen van de belangen van de huurders van ProWonen, binnen het werkterrein van de vereniging, op het gebied van wonen, woonomgeving en de verhouding tussen huurder en verhuurder;
  • het waarborgen van de rechtspositie van huurders van ProWonen;
  • het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van woningen van ProWonen;
  • het verlenen van ondersteuning en advies aan huurders van ProWonen.

Doelen bereiken door

De vereniging probeert deze doelen onder meer te bereiken door:

  • samenwerking met ProWonen, de gemeente Berkelland en andere gesprekspartners;
  • het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder, de gemeente Berkelland en eventueel andere gesprekspartners.
  • het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel van de vereniging tracht te verwezenlijken;
  • het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van ProWonen;
  • het gebruik van alle wettelijke middelen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken.

Vergaderingen

Wil de Huurdersvereniging Borculo-Ruurlo uw belangen optimaal kunnen behartigen, zal zij enerzijds erg goed op de hoogte moeten zijn van wat er in uw straat, wijk of complex leeft. Anderzijds moet u op de hoogte zijn van de plannen en activiteiten van de vereniging. Daartoe zal de Huurdersvereniging Borculo-Ruurlo ten minste eenmaal per jaar een algemene vergadering uitschrijven waarin de vereniging verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en vaststelt.

Nieuwsbrief

Daarnaast geeft het bestuur aan het uitgeven van een Nieuwsbrief in de vorm van “De Schakel” die minimaal drie maal in het jaar bij u zal worden bezorgd. Ook op de website kan men “De Schakel” digitaal raadplegen. 

Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je gewoon meer informatie? Neem contact met ons op via de onderstaande knop.